Aanleg van Verdiepte ligging Ringweg zuid 2018-2024

tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de zuidelijke ringweg onder de grond. Dit is een afstand van ongeveer 1100 meter. De verdiepte ligging bestaat uit drie overdekte delen, met daartussen twee niet-overdekte delen. In beide richtingen krijgt de verdiepte ligging drie rijstroken. Op- en afritten zijn in de verdiepte ligging vanwege de veiligheid niet mogelijk.

Het verdiepte weggedeelte wordt gebouwd tegen de zuidkant van de zuidelijke ringweg aan. Hiervoor is de oude zuidelijke rijbaan van de ringweg afgebroken (vanaf 2018). Aan de noordkant van de ringweg is een tijdelijke extra rijbaan geplaatst. De verdiepte ligging wordt gebouwd in een enorme bouwkuip. Zie ook het artikel De bouwkuip aanleggen voor de verdiepte ligging? Hoe dan? De wanden van deze bouwkuip bestaan uit damwandplanken, die in de bodem worden getrild. Bekijk de pagina Damwand voor meer informatie hierover en de voortgang.

De planning is dat de verdiepte ligging in 2024 in gebruik wordt genomen.