Eemsdelta Campus Appingendam Bam

De komende 1.5 jaar mogen wij voor de Bam werken aan de Eemsdelta Campus in Appingedam  een nieuwe, duurzame, energie-leverende en groene onderwijscampus. Daarnaast is het ontwerp aardbeving bestendig, hierdoor zal de campus bijdragen aan zowel een groene als veilige toekomst voor de regio. Het zal huisvesting gaan bieden aan ongeveer 1.700 leerlingen van vier scholen voor voortgezet onderwijs en mbo: George Martens School, Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, Theda Mansholt College en Noorderpoort.
In de inrichting van de onderwijscampus behouden de verschillende scholen hun eigen sfeer, maar waar mogelijk worden onderwijsvoorzieningen samengebracht. Zo komen er gezamenlijke ruimten voor science, kunst en cultuur, evenals voor praktijklessen. Binnen de campus wordt gezocht naar samenwerkingsvormen tussen de scholen, verenigingen en bedrijven uit de regio. Daarmee biedt de Eemsdelta Campus een unieke combinatie van leren en werken.
Naast de nieuwe schoolgebouwen komen er voorzieningen voor sport- en culturele verenigingen. De huidige schoolgebouwen in Delfzijl en Appingedam en de sporthal Eelwerd in Appingedam zullen worden gesloopt of krijgen een andere functie.

 

De onderwijscampus is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Delfzijl en Appingedam, de Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta en Stichting Noorderpoort. Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta is verantwoordelijk voor de bouw en de exploitatie van de gebouwen.